הקבוצה גיל/כיתה יום שעות שם המורה הערות
הגיל הרך 4-5 ד' 17:30-18:15 צוות אקרובטים  
יסודי צעירים א'-ג' א' 15:30-16:30  
ד' 15:30-16:30  
יסודי בוגרים ד'-ו' א' 16:30-17:30  
ד' 16:30-17:30  
נוער ז'-יב' א' 18:30-19:30  
ד' 18:15-19:15  
חד שבועי א'-ו' א' 17:30-18:30  
עתודה רב גילאי ב' 15:30-17:30   בהתרם לרמה מקצועית
ה' 15:30-17:30  
להקה רב גילאי ב' 17:30-19:30  
ה' 17:30-19:30