החוג

כיתה

יום

שעות

מדריך

תיאטרון

א'-ד'

ב'

15:30-16:30

מיכל מסיקה

ה'-ו' ב' 16:30-17:45

תיאטרון נוער

ה'-ז'

ב'

16:45-18:00

מזי כהן