חזון בית-הספר למחול

בית הספר למחול ביד חריף מוביל ומקדם את עולם המחול על כל גווניו, תוך שימת דגש על מקצועיות, חדשנות, יוזמה ויצירה.

בית הספר למחול שותף בהטמעת החינוך לתנועה ולמחול.

בית הספר למחול פועל כחלק בלתי נפרד מקהילת מטה יהודה, תוך שיתופי פעולה עם מוסדות החינוך, גופים אמנותיים ארציים ומקומיים.