החוג

הכיתה

יום

שעות

מדריך

הערות

רישום וציור

ד'- ומעלה

א'

15:30-17:00

לימור סינואני אליאס

יגבה תשלום נוסף חד פעמי עבור חומרים וערכת כלים

 

ב'

נגרות

ד'- ו'

ב'

15:30-17:00

אלינה ליברטה

פיסול ועיצוב בנייר

א' -ד'

א'

16:00-17:30

אסנת סנדיוק