התלמידים יכירו את תכונות העץ דרך ניסור, שיוף וצביעה. העבודה עם העץ משלבת בתוכה מיומנות פיזית ופיתוח מוטוריקה עדינה וגסה