היכרות עם חוטי הטריקו הצבעוניים ובעוביים משתנים. נלמד את טכניקת הסריגה במסרגה אחת והתאמתה לחוטי הטריקו. נתחיל ממשטח ריבועי, דרך ריבועי סבתא ועד משטח עגול שהוא הבסיס לעשרות חפצים, החל ממפית דרך סלסילות בגדלים שונים ועד שטיחים. נלמד את עיקרון ההרחבה והצמצום במטרה ליצור ללא תלות בתרשימים והנחיות כתובות.