פרטים כלליים

* שדה חובה
שם התלמידמחלקהשם החוג/יםשלוחה

  • טופס זה מועבר לוועדת הנחות לאחר בדיקה והמלצה של רכז המחלקה הרלוונטית.
  • תוקף ההנחה במידה ותתקבל תהיה רלוונטית מיום הגשת הבקשה.