חדש במגמת אמנויות ותנועה למבוגרים - קורס פיסול בחומרים שונים עם הפסל יצחק אמויאל

חדש במגמת אמנויות ותנועה למבוגרים - קורס פיסול בחומרים שונים עם הפסל יצחק אמויאל


פיסול בחומרים יצחק מויאל

פיסול בחומרים יצחק מויאל לפרטים לירן גנון - 0506657371