תערוכת ניקוי ראש

תערוכת מטופלי קהילות עמותת בית אור אביבה לשיקום נפגעי סמים/אלכוהול בהנחייתה של רות מימרוד אשכנזי מרמנת באמצעות אמנות. התערוכה מאפשרת לצופה הצצה לעולמם המורכב ומציאות חייהם של מטופלי הקהילה. תאריך פתיחת התערוכה 30/4/19, התערוכה תוצג ביד חריף עד ליום 10/


תערוכת מטופלי קהילות עמותת בית אור אביבה לשיקום נפגעי סמים/אלכוהול

בהנחייתה של רות מימרוד אשכנזי מרמנת באמצעות אמנות.

התערוכה מאפשרת לצופה הצצה לעולמם המורכב ומציאות חייהם של מטופלי הקהילה.

תאריך פתיחת התערוכה 30/4/19, התערוכה תוצג ביד חריף עד ליום 10/5/19

ניתן לבוא בכל יום בין השעות 9:00-18:00