מתי?

ביום חמישי,
ה-17 בפברואר 2019
בשעה: 10:00

איפה?

בית ספר האלה, נחושה

אירוע בשיתוף תזמורת המשטרה ושכבות ד' של בתי ספר האלה מתתיהו הר-טוב ונווה שלום במסגרת פרוייקט בתי ספר מנגנים

שעות האירוע: 10:00-12:00