התעמלות אקרובטית

התעמלות אקרובטית כוללת את רוב מרכיבי הכושר הגופני: כוח, גמישות, זריזות, קואורדינציה, ואוריינטציה .
מגמת האקרובטיקה של יד חריף בנויה כפירמידה שבראשה עומדת נבחרת מופיעה.
לנבחרת ישנה עתודה ובבסיס הפירמידה קבוצות המחולקות על פי גיל ורמת יכולת.
הניידות בין הקבוצות קשורה ברמת הרצון וההתקדמות של כל מתעמל.

את כל הקבוצות מאמן אותו צוות דבר שמקל מאוד על קידום המתעמלים לקבוצה הבאה.