אתר יד חריף סיים את פעילותו

אתר המועצה האזורית מטה יהודה