מערכת חוגי מיניאטורה

שם החוג

מנחה

מקום הפעילות

גיל כיתה

יום

שעות

מחיר חודשי

הערות

 

מיניאטורה
 

אילת רוטנברג

תרום- בית העם

א-ג

א'

16:00-17:00

200 ₪

פתיחת החוג מותנית במספר מינימום של רשומים

ד ומעלה

17:00-18:00

יד חריף

א-ג

ב'

15:15-16:15

ד ומעלה

16:15-17:15

 

עין הרים

א-ג

ד'

15:00-16:00

ד ומעלה

16:00-17:00

 

מערכת שעות אמנות.pdf