הבלט הקלאי מהווה בסיס טכני איתן לכל סוגי המחול.

חשיבותו מוכחת בבסיס היציבה וההתפתחות הגופנית.

באמצעות הבלט מגיע הרקד לשליטה מרבית בגופו.

השיעורים מאורגנים לפי רמות הלימוד של האקדמיה האמריקאית לבלט.

תלמידות מתקדמות (מעל גיל 12) יוכלו להשתתף גם בשיעור פוינט