שיעור המשכלל את היכולות הטכניות של הרקדן, מפתח תנועתיות, קצב וזרימה של הגוף.

טכניקות של שחרור מול החזקה ותנועה חופשית, המפתחות דמיון ויצירתיות וכן חיזוק הגוף בתנועה.