בעידן המאה ה–21 רובוטיקה ואינטליגנציה מלאכותית מהוות סוגיות מהותיות בעיצוב העתיד האנושי. 
תכנון ועיצוב הרובוטים יוצרים מפגש ייחודי והפריה רחבה בין האדם למרחב הטכנולוגי ובין הטכנולוגיה למרחב האנושי, כל זאת תוך הקניית כלים יישומיים להעצמת החוויה השיתופית והעמקת הקשר אל מקור משותף. 

לאורך השנה הסילבוס המגוון של הקורס וההנחיה המקצועית לוקחים את הילדים למסע טכנולוגי והנדסי מעצים ומפרה תוך הקניית ערכים של מנהיגות ועבודת צוות-יוזמת ולראייה יצירתית חדשנית היוצאת מהקופסה.