החוג

כיתה

יום

שעות

מדריך

מחיר חודשי

רובוטיקה

ד'-ו'

ג'

13:00-14:30

יהונתן אוחנה אטיאס

250

ז'-ח'

14:45-16:15

ד'-ו'

ד'

16:00-17:30