שיעור רישום ציור וצבע

חוזרים ליצור
מחלקת אמנות למבוגרים חוזרת לפעילות

שיעור רישום, ציור וצבע
בהנחיית רינת לאור

יום שלישי

18:00-21:00

סטודיו אמנות יד חריף

הרשמה באתר יד חריף
yadharif.m-yehuda.org.il
לפרטים נוספים
מישל דניאלי- רכזת המחלקה לאמנות
050-2466368