קול קורא להפעלת חוגים במרכז לאומנויות יד חריף


קול קורא להפעל חוגים.pdf