הודעה - עיכוב ברישום


תושבים ולקוחות יקרים,

תודה על פנייתכם ליד חריף,

שימו לב, עקב הטמעת מערכת רישום חדשה חל עיכוב ברישום.

בימים הקרובים נחזור לכל הפונים. 

תודה על הסבלנות.
צוות יד חריף.