שימו לב - יום לימודים קצר בבתי הספר, פעילות יד חריף תתקיים כסדרה. לבירורים  -02-9908889